Dystrybucja bezadresowa ulotek i materiałów reklamowych

 In Blog

Firmy oferujące kolportaż ulotek bardzo często zajmują się dystrybucją bezadresową oraz selektywną. Firma taka powinna posiadać odpowiednie zaplecze logistyczne, magazyny centralne, aby możliwa była pełna obsługa logistyczna i transportowa w wielu obszarach kraju. Dystrybucją powinny zajmować się osoby doświadczone. Co więcej, kluczowe znaczenie ma aktualizacja bazy miast. Tylko wtedy możliwe będzie przeprowadzenie pełnonakładowego kolportażu ulotek, a także innych materiałów. Na czym opiera się dystrybucja bezadresowa ulotek i materiałów reklamowych?

Spis treści:

  • Czym jest dystrybucja bezadresowa ulotek i materiałów reklamowych?
  • Na czym skupia się dystrybucja bezadresowa ulotek?
  • Etapy kolportażu ulotek

Z wpisu dowiesz się, na czym polega dystrybucja bezadresowa ulotek oraz materiałów reklamowych, jakie są jej etapy oraz jak firma rozlicza się ze zleceniodawcą.

Czym jest dystrybucja bezadresowa ulotek i materiałów reklamowych?

Przede wszystkim dystrybucja bezadresowa ulotek powinna być przeprowadzona wyłącznie przez doświadczone osoby. Wykwalifikowana firma zatrudnia specjalistów w branży dystrybucyjnej. Aby kampania z wykorzystaniem ulotek reklamowych była skuteczna, niezbędne jest zaplanowanie działań. Liczy się indywidualne podejście do potrzeb klienta. Ulotki powinny trafiać do określonej grupy odbiorców.

Na czym skupia się dystrybucja bezadresowa ulotek?

Przede wszystkim obszary, grupa docelowa, tereny są konsultowane z klientami. Dzięki temu można oszczędzić czas i spotęgować efekty. Targetem jest tutaj odpowiedni, konkretny, zdefiniowany odbiorca. Dystrybucja materiałów reklamowych skupia się na: skrzynkach pocztowych w blokach mieszkalnych, skrzynkach pocztowych w domach jednorodzinnych, wyznaczonych punktach w miejscach objętych zakazem. Wykonanie naprawdę dużej akcji dystrybucyjnej trwa od kilku do kilkunastu dni.

Etapy kolportażu ulotek

Dystrybucja ulotek bezadresowa obejmuje kilka etapów. Pierwszym etapem jest logistyczne przygotowanie całej akcji. Następnie następuje realizacja zlecenia w terenie. Ostatnim etapem jest kontrola jakości dystrybucji. Jeśli chodzi o realizację zlecenia w terenie, ma miejsce rozdzielenie materiałów dystrybucyjnych wśród kurierów. Są to ulotki, gazetki. Kurierzy otrzymują także mapy oraz raporty. Kontrola efektywności pracy kurierów skupia się na kontrolach wewnętrznych, a także weryfikacji z klientem. Każdego dnia kurierzy powinni być rozliczani z kolportowanych materiałów.

Logistyka oraz raportowanie skupiają się wokół przydzielania terenów, przekazywania baz danych. Indywidualnie ustala się rejony dystrybucji razem z kierownikami punktów. Bardzo ważny jest także codzienny raport z wykonanej dystrybucji. Na koniec otrzymuje się całościowy raport końcowy.